Vilkår

November 2019

Paymarkfinans.dk (herefter ”Hjemmesiden”) er en kreditformidlingstjeneste som bliver leveret af D:E:R A/S, CVR-nr.: 19162494 (herefter ”D:E:R”), Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C, i samarbejde med L’EASY A/S, CVR-nr. 21478008, Østre Stationsvej 1-5, 5000 Odense C.

§ 1 OM D:E:R

D:E:R er en kreditformidler, som tilbyder kreditkøb og kontantlån i samarbejde med Facit Bank A/S (herefter ”Facit Bank”) og L’EASY A/S (herefter ”L’EASY”). Når du ansøger om et lån hos D:E:R, er det derfor Facit Bank der er långiver og som yder lånet til dig. Facit Bank er selv ansvarlig for at foretage en kreditvurdering af dig og vil som led heri indhente oplysninger om dine indtægter og udgifter samt oplysninger fra blandt andet SKAT, RKI o.l.
D:E:R samarbejder tæt sammen med Facit Bank og L’EASY og som led heri, er det L’EASY der vil hjælpe dig med at udfylde låneansøgningen, ligesom L’EASY sørger for at præsentere lånetilbud til dig på baggrund af Facit Banks kreditvurdering. Når du ansøger om et lån på Hjemmesiden, vil du derfor blive dirigeret over til L’EASY som sørger for, at din ansøgning bliver behandlet af Facit Bank.

§ 2 ANVENDELSESOMRÅDE OG ACCEPT

Disse vilkår regulerer alene din brug af Hjemmesiden som den er leveret af D:E:R. Vilkårene anses som læst og accepteret når du ansøger om et lån på Hjemmesiden. Vilkår for lån bliver leveret af Facit Bank og er D:E:R uvedkommende.

§ 3 KUNDENS ANSVAR

Du er selv ansvarlig for, hvordan du vælger at bruge Hjemmesiden, herunder om din brug af Hjemmesiden er i strid med disse vilkår eller relevant lovgivning. Herudover er du selv ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger du afgiver til D:E:R, L’EASY og Facit Bank i forbindelse med ansøgningen om et lån.

§ 4 ANSVARSFRASKRIVELSE

D:E:R formidler alene kontakten mellem dig og L’EASY. L’EASY formidler herefter din kontakt med Facit Bank. Et eventuelt låneforhold som etableres, vil derfor alene bestå imellem dig og Facit Bank. Vores samarbejdspartner L’EASY hjælper med låneansøgningen og gennemgår lånetilbuddet fra Facit Bank med dig, men det er alene Facit Bank der er ansvarlig for indholdet af en eventuel låneaftale. D:E:R er ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske tab eller uoverensstemmelser, der opstår som følge af låneaftalen eller fra låneforholdet mellem dig og Facit Bank.

Herudover er D:E:R ikke ansvarlig for tab som skyldes:

1. Nedbrud i – eller manglende adgang til Hjemmesiden, uanset om D:E:R selv står for driften af Hjemmesiden.
2. Manglende adgang til Hjemmesiden som følge af svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb, naturkatastrofer, krig, oprør eller IT relateret hærværk (herunder hacking og virus).
3. Midlertidig nedlukning af Hjemmesiden som følge af strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af D:E:R selv og uanset konfliktens årsag.
4. Øvrige omstændigheder der er uden for D:E:Rs kontrol.


§ 5 MARKEDSFØRING

Du modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når du har afkrydset feltet "ja tak" under en låneansøgning eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet modtages 4-6 gange om måneden, indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud, tips til hverdagen, konkurrencer og inspiration og ny viden om D:E:R og Facit Banks produkter.

Du kan frabede dig at modtage flere henvendelser ved at kontakte D:E:R eller ved at afmelde nyhedsbreve via linket i mailen.

§ 6 PERSONDATAPOLITIK OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSINGER

Der henvises til den for D:E:R til enhver tid gældende privatlivspolitik, som findes her: http://www.der.dk/persondatapolitik.aspx

samt til D:E:Rs til enhver tid gældende cookiepolitik, som findes her: http://www.der.dk/cookies.aspx

§ 7 LOVVALG OG VÆRNETING

Disse vilkår er underlagt dansk ret og alle uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med brug af Hjemmesiden eller fortolkningen af vilkårene skal afgøres ved retten i Odense.